برچسب: پرونده سازی

همبستگی انسانی: پرونده سازی برای ۱۰ کارگر در تبریز،یاد جانباختگان و نفت

۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ( به زبان تُرکی) تهیه شده در تلویزیون کانال...

همبستگی انسانی: دریاچه ارومیه، پرونده سازی برای معترضان آق دره

 همبستگی انسانی: دریاچه ارومیه، پرونده سازی برای معترضان آق دره ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴ اوت ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست...
بالای صفحه