برچسب: پروین آزادی

همبستگی انسانی – به زبان ترکی: قتل های ناموسی در ایران با پروین آزادی – ۲۲ مه ۲۰۲۱

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺قتل های ناموسی در ایران با پروین آزادی 🎤…

بالای صفحه