برچسب: پروین طاهری

باهم: مضحکه صلح و بازی های سیاسی، گفتگو با کریم پیکار پامیر – به آتش کشیدن مهاجرین افغان در ایران – ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 باهم تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺مضحکه صلح و بازی های سیاسی – گفتگو با کریم پیکار پامیر 🔺به آتش کشیدن مهاجرین افغان در ایران 🎤 سیامک بهاری…

بالای صفحه