برچسب: پلنوم ۵۳

پلنوم ۵۳ – نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

لینک به اسناد مصوب پلنوم ۵۳ در سایت حزب کمونیست کارگری ایران پلنوم ۵۳: سخنرانی افتتاحیه حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران در پلنوم ۵۳ – ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱…

بالای صفحه