برچسب: پناهجویان ایرانی در ترکیه

همراه: وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه، آمادگی برای برگزاری مهسا دی

۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی گزارشکر: عطیه نیک نفس مجری و تهیه کننده: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست...

نگاه روز: پناهجویان ایرانی در ترکیه را دریابیم با عبدالله اسدی – ۱۱ مه ۲۰۲۱

🔴 نگاه روز تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺پناهجویان ایرانی در ترکیه را دریابیم با عبدالله اسدی 🎤 نگار نادری ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۱ مه ۲۰۲۱ نگاه روز:…

همبستگی: وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه – فرزانه نباتی با سعید صفرزاده و عبدالله اسدی – ۱۲ فوریه ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه – با سعید صفرزاده و عبدالله اسدی 🎤 فرزانه نباتی ۲۴…

همبستگی: وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه در شرایط کرونا – فریده عبدی با عبدالله اسدی – ۴ فوریه ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه در شرایط کرونا با عبدالله اسدی 🎤 فریده عبدی ۱۶ بهمن ۱۳۹۹-…

همبستگی: پناهجویان ایرانی در ترکیه – گفتگوی فرزانه نباتی با ندا صدیق نواز و عبدالله اسدی – ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 پناهجویان ایرانی در ترکیه – با ندا صدیق نواز و عبدالله اسدی 🎤 فرزانه نباتی ۲۶…

بالای صفحه