برچسب: پناهجویان ایرانی

همراه: وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه، آمادگی برای برگزاری مهسا دی

۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی گزارشکر: عطیه نیک نفس مجری و تهیه کننده: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست...

همبستگی: راه حل مهاجرت از طریق مهارت شغلی – پناهجویان ایرانی در ترکیه

۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: تن ناز لعلی برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: جمعیت رنگین کمانی ها گفتگو با عبدالله اسدی و فاطمه و رضا – ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱

🔴 همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺جمعیت رنگین کمانی ها مهمانان برنامه: عبدالله اسدی و فاطمه و رضا مجری برنامه: تن ناز لعلی ۲۳…

همبستگی: خانواده های پناهنده و مشکلات آن ها در ترکیه، گفتگو با متین و عبدالله اسدی – ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

🔴 همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺خانواده های پناهنده و مشکلات آن ها در ترکیه مهمانان برنامه: متین و عبدالله اسدی- مجری برنامه: ندا…

همبستگی: مشکلات پناهندگان در سراسر جهان گفتگو با خانم افسانه و آقای جواد و عبدالله اسدی – ۵ اکتبر ۲۰۲۱

🔴 همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺مشکلات پناهندگان در سراسر جهان مهمانان برنامه: خانم افسانه و آقای جواد و عبدالله اسدی- مجری و گزارشگر:…

همبستگی: وضعیت پناهندگان در ترکیه، مهمانان برنامه: عبدالله اسدی و آقای نوری – ۴ سپتامبر ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺وضعیت پناهندگان در ترکیه مهمانان برنامه: عبدالله اسدی و آقای نوری مجری: ندا صدیق نواز ۱۳ شهریور…

همبستگی: افغانستان و طالبان – گفتگو با عبدالله اسدی و احمد ذکی خلیل – ۱۸ اوت ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺افغانستان و طالبان مهمانان برنامه: عبدالله اسدی و احمد ذکی خلیل مجری برنامه: ندا صدیق نواز ۲۷…

همبستگی: پناهندگی در آلمان و روند پناهندگی در آنجا.گفتگوی ندا صدیق نواز با عبدالله اسدی و سیامک زارع – ۷ اوت ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺پناهندگی در آلمان و روند پناهندگی در آنجا مهمانان برنامه: عبدالله اسدی و سیامک زارع مجری برنامه:…

همبستگی: توضیح در مورد فرم کانادا – تن ناز لعلی با عبدالله اسدی و عباس ماندگار – ۹ ژوئیه ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺توضیح در مورد فرم کانادا 🔺بخشی از ویژه برنامه روز پناهنده مهمانان برنامه: عبدالله اسدی و عباس…

بالای صفحه