برچسب: پناهندگان ایرانی در ترکیه

همبستگی: وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه با عبدالله اسدی و شیلان میرزایی- ۴ دسامبر ۲۰۲۰

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه با عبدالله اسدی و شیلان میرزایی 🎤 فریده عبدی ۱۴ آذر…

بالای صفحه