برچسب: پناهندگان ترکیه

همبستگی: فراخوان کمک به پناهجویان و پناهندگان ترکیه

۳ تیر ۱۴۰۲ - ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: معضلات پناهندگان در کشور ترکیه

۲۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۶ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عبدالله اسدی و خانم آرزو مجری برنامه: تن ناز لعی برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون...

همبستگی: وضعیت پناهندگان در ترکیه، مهمانان برنامه: عبدالله اسدی و آقای نوری – ۴ سپتامبر ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺وضعیت پناهندگان در ترکیه مهمانان برنامه: عبدالله اسدی و آقای نوری مجری: ندا صدیق نواز ۱۳ شهریور…

بالای صفحه