برچسب: پناهندگی در آلمان و روند پناهندگی در آنجا

همراه: مقابله با عاشورای حكومتى، اعتراضات به حضور نيری در آلمان

۱۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۳ اوت ۲۰۲۳ مجری و تهیه کننده: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نه به اعدام: کمپین دستگیری حسینعلی نیری در آلمان، و پروژه «امین‌آباد سازی» توسط رژیم جمهوری اسلامی

۹ مرداد ۱۴۰۲ -  ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ شرکت کننده: حسن صالحی تهیه و اجرا: رضا سرلک مسئول فنی: جمیل فرزان برنامه ای از کمیته علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون...

همبستگی: پناهندگی در آلمان و روند پناهندگی در آنجا.گفتگوی ندا صدیق نواز با عبدالله اسدی و سیامک زارع – ۷ اوت ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺پناهندگی در آلمان و روند پناهندگی در آنجا مهمانان برنامه: عبدالله اسدی و سیامک زارع مجری برنامه:…

بالای صفحه