برچسب: پناهندگی در سوئد

همبستگی: موقعیت و شرایط فدراسیون پناهندگی در سوئد

۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: مصاحبه‌های پلیس ترکیه و کمپین برای پناهجویان ایرانی در سوئد

۲۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: اوضاع پناهندگی در ترکیه و خطر دیپورت پیمان میرزایی

۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰ مارس ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عبدالله اسدی و ژینو ابراهیمی مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون...

همبستگی: طرح تغییرات بنیادی در مورد قوانین پناهندگی توسط دولت سوئد – ۱۵ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه