برچسب: پناهندگی در کمپهای یونان

همبستگی: موقعیت و شرایط فدراسیون پناهندگی در سوئد

۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

باهم: فاجعه پناهندگی در کمپهای یونان، گفتگو با آرش بیات – راه سوم، گفتگو با خاتون مهمند – ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

با هم – ویژه افغانستان  برنامه “باهم” تلاش دارد تا با انعکاس تبعیض‌ها، نابرابری و محرومیت از حق شهروندی میلیونها مهاجرین افغانستانی در ایران، تبلیغات سیستماتیکِ نژادپرستانه و ‌آشکارا راسیستی…

بالای صفحه