برچسب: پناهندگی و تاثیرات مخرب آن بر روی پناهندگان

همبستگی: معضلات پناهندگان در کشور ترکیه

۲۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۶ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عبدالله اسدی و خانم آرزو مجری برنامه: تن ناز لعی برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون...

همبستگی: پناهندگی و تاثیرات مخرب آن بر روی پناهندگان عبدالله اسدی و لیلا حسنیان معروف – ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 همبستگی – فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺پناهندگی و تاثیرات مخرب آن بر روی پناهندگان مجری برنامه: ندا صدیق نواز میهمانان برنامه عبدالله اسدی…

بالای صفحه