برچسب: پناهندگی

همبستگی: موقعیت و شرایط فدراسیون پناهندگی در سوئد

۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: اوضاع پناهندگی در ترکیه و خطر دیپورت پیمان میرزایی

۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰ مارس ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عبدالله اسدی و ژینو ابراهیمی مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون...
بالای صفحه