برچسب: پوشش خبری تحلیلی و سیاسی مهمترین مسائل در کردستان

ایسکرا: سالگرد قربانیان پرواز ۷۵۲ – گفتگوی عزیزه لطفی با شیوا محبوبی – ۸ ژانویه ۲۰۲۲

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺سالگرد قربانیان پرواز ۷۵۲ گفتگو با شیوا محبوبی تهیه…

ایسکرا: بررسی بیانیه ما همه با هم هستیم – سلیمان سیگارچی با عبدل گلپریان، مینا بهروزی و یدی محمودی – ۵ ژانویه ۲۰۲۲

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺بررسی بیانیه ما همه با هم هستیم با عبدل…

ایسکرا: ویژه برنامه برای از دست دادن ایرج فرجاد عزیز – نسان نودینیان – ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺ویژه برنامه برای از دست دادن ایرج فرجاد عزیز…

ایسکرا: بررسی قرار حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده هایشان – گفتگوی سلیمان سیگارچی با شیوا محبوبی – ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺بررسی قرار حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده هایشان…

ایسکرا: درباره کنگره ۱۲ و قرارهای مصوب در کنگره – گفتگوی سلیمان سیگارچی با حیدر گویلی – ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺درباره کنگره ۱۲ و قرارهای مصوب در کنگره گفتگو…

ایسکرا: قرار حمایت از کولبران و سوختبران – گفتگوی عزیزه لطفی با یدی محمودی و هه ژار علیپور – ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺قرار حمایت از کولبران و سوختبران گفتگو با یدی…

ایسکرا: اخبار هفته، برنامه ای از یدی محمودی – ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺اخبار هفته، برنامه ای از یدی محمودی 🔺مبارزه پرشور…

ایسکرا به زبان کردی: اعدام حیدر قربانی و انتظار از مردم برای پایان دادن به مجازات اعدام – سلیمان سیگارچی با عبدل گلپریان – ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید موضوع برنامه: 🔺 با عبدل گلپریان در رابطه با…

ایسکرا: درباره نیروهای مذهبی و ارتجاعی در کردستان – سلیمان سیگارچی با شهرام امانتی و نسان نودینیان – ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید موضوع برنامه: 🔺درباره نیروهای مذهبی و ارتجاعی در کردستان…

ایسکرا به زبان کردی: گفتگوی سلیمان سیگارچی با حیدر گویلی و نسان نودینیان درباره اعتراضات معلمان – ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺مصاحبه با حیدر گویلی و نسان نودینیان درباره اعتراضات…

بالای صفحه