برچسب: پوشش خبری ــ تحلیلی و سیاسی

ایسکرا به زبان کردی: اخبار هفته، برنامه ای از یدی محمودی – ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺اخبار هفته، برنامه ای از یدی محمودی: 🔺قتل های…

ایسکرا: اهمیت تکلم و آموزش به زبان مادری گفتگوی سلیمان سیگارچی با حمید تقوایی – ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی 🔺 اهمیت تکلم و آموزش به زبان مادری گفتگو با حمید تقوایی ۸ آذر ۱۴۰۰ – ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ تهیه کننده و مجری: سلیمان…

ایسکرا – به زبان کردی: رئیسی جمهور قاتل و جنبش سرنگونی با عبدل گلپریان – ۳ ژوئیه ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺رئیسی جمهور قاتل و جنبش سرنگونی با عبدل گلپریان…

ایسکرا – به زبان کردی: حکومت اسلامی بعد از انتخابات با اسد نودینیان – ۲۶ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺حکومت اسلامی بعد از انتخابات با اسد نودینیان 🔵…

ایسکرا – به زبان کردی: اخبار هفته؛ انتخابات رژیم، با یدی محمودی – ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺اخبار هفته: تهیه کننده: یدی محمودی 🔺انتخابات رژیم، 🔺پیام…

ایسکرا – به زبان کردی: فراخوان فعالین سیاسی به کارگران و مردم کردستان – ۲۴ آوریل ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺فراخوان فعالین سیاسی به کارگران و مردم کردستان، روز…

ایسکرا – به زبان کردی: در استقبال از روز جهانی کارگر، گفتگوی عزیزه لطفی با نسان نودینیان -۶ آوریل ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺در استقبال از اول مه روز جهانی کارگر، گفتگوی…

ایسکرا – به زبان کردی: قرارداد چین و حکومت اسلامی.”انصراف”رضا پهلوی و کارزار نه به جمهوری اسلامی – ۱ آوریل ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی: برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺قرارداد چین و حکومت اسلامی.”انصراف” رضا پهلوی و کارزار…

ایسکرا – به زبان کردی: بررسی رویدادهای سالی که گذشت، گفتگوی یدی محمودی با عبدل گلپریان و نسان نودینیان – ۲۷ مارس ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺بررسی رویدادهای سالی که گذشت، گفتگوی یدی محمودی با…

ایسکرا – به زبان کردی: اخبار هفته – یدی محمودی با شیوا محبوبی و عزیزه لطفی – ۵ مارس ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 اخبار هفته – با شیوا محبوبی و عزیزه…

بالای صفحه