برچسب: پوشش زنان

انقلاب زنانه:جوابیه به سخنران دفتر خامنه ای درباره آزادی بی قید شرط پوشش زنان و روابط آزاد

تهیه کننده و مجری: شیرین شمس جمعه ۱۱ نوامبر۲۰۲۲، برابر با ۲۰ آبان ۱۴۰۱ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

باهم: کابوس بازگشت طالبان، گفتگو با بصیر زیار – پوشش زنان، گفتاری از گلثوم زهرا – ۱۶ اوت ۲۰۲۰

با هم – ویژه افغانستان  برنامه “باهم” تلاش دارد تا با انعکاس تبعیض‌ها، نابرابری و محرومیت از حق شهروندی میلیونها مهاجرین افغانستانی در ایران، تبلیغات سیستماتیکِ نژادپرستانه و ‌آشکارا راسیستی…

بالای صفحه