برچسب: پیامهای بینندگان

باهم: کشمکش های سیاسی در مذاکرات بین الافغانی، گفتگو با مختار وفایی – پیامهای بینندگان – ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰

با هم – ویژه افغانستان  برنامه “باهم” تلاش دارد تا با انعکاس تبعیض‌ها، نابرابری و محرومیت از حق شهروندی میلیونها مهاجرین افغانستانی در ایران، تبلیغات سیستماتیکِ نژادپرستانه و ‌آشکارا راسیستی…

باهم: رمان زمستان، گفتگو با ضیا قاسمی – زنان حذف شدنی نیستند، پیامهای بینندگان – سفیر صلح، گفتگو با ذاکره حکمت – ۴ اکتبر ۲۰۲۰

با هم – ویژه افغانستان  برنامه “باهم” تلاش دارد تا با انعکاس تبعیض‌ها، نابرابری و محرومیت از حق شهروندی میلیونها مهاجرین افغانستانی در ایران، تبلیغات سیستماتیکِ نژادپرستانه و ‌آشکارا راسیستی…

باهم: کارزار اعتراضی زنان علیه بازگشت طالبان، گفتگو با مریم عطایی – و پیامهای بینندگان – ۳۰ اوت ۲۰۲۰

با هم – ویژه افغانستان  برنامه “باهم” تلاش دارد تا با انعکاس تبعیض‌ها، نابرابری و محرومیت از حق شهروندی میلیونها مهاجرین افغانستانی در ایران، تبلیغات سیستماتیکِ نژادپرستانه و ‌آشکارا راسیستی…

بالای صفحه