برچسب: پیام حمید تقوائی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

کودکان مقدمند: اول ماه مه و حقوق کودکان

۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کننده: رضا رشیدی تهیه و اجرا: سیامک بهاری برنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

پیام حمید تقوائی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر – ۲۸ آوریل ۲۰۲۱

اول ماه مه، روز چالش سوسیالیستی منجلاب سرمایه!پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی کارگر روز جهانی کارگر را به همه کارگران در ایران و در سراسر جهان، و به همه…

بالای صفحه