برچسب: پیام حکومت به مردم

نگاه روز: پیام حکومت به مردم، برنج خالی بخورید! نگار نادری با جلیل جلیلی – ۱۶ مارس ۲۰۲۱

🔴 نگاه روز تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺پیام حکومت به مردم، برنج خالی بخورید!با جلیل جلیلی 🎤 نگار نادری ۲۶ اسفند ۱۳۹۹- ۱۶ مارس ۲۰۲۱ نگاه روز: فوری…

بالای صفحه