برچسب: پیام مراسم ۲۲ بهمن به مردم و جمهوری اسلامی

نگاه روز: پیام مراسم ۲۲ بهمن به مردم و جمهوری اسلامی – عطیه نیک نفس با حمید تقوایی – ۱۲ فوریه ۲۰۲۱

🔴 نگاه روز تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺پیام مراسم ۲۲ بهمن به مردم و جمهوری اسلامی،حمید تقوایی 🎤 عطیه نیک نفس ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ – ۱۲ فوریه ۲۰۲۱…

بالای صفحه