برچسب: پیام نسان نودینیان درباره کشتن چهار کولبر

ایسکرا (کردی): پیام نسان نودینیان درباره کشتن چهار کولبر: سکوت نکنیم دست به اعتراض جمعی بزنیم. – ۴ سپتامبر ۲۰۲۰

ایسکرا برنامه تلویزیونی ایسکرا  به منظور پوشش خبری ــ تحلیلی و سیاسی، مهمترین مسائل در کردستان تهیه میشود.  برنامه های ایسکرا روزانه به مدت ٣٠ دقیقه است. ایسکرا  با تمرکز…

بالای صفحه