برچسب: پیام های فعالین سیاسی

پیام فعالین سیاسی: اجازه ندهیم جمهوری اسلامی و رئیس جمهور قاتلش را به رسمیت بشناسند – ۵ ژوئیه ۲۰۲۱

📢 پیام های فعالین سیاسی پیام فعالین سیاسی فرانکفورت، اجازه ندهیم جمهوری اسلامی و رئیس جمهور قاتلش را به رسمیت بشناسند #رای_ما_سرنگونی_است. ۱۴ تیر ۱۴۰۰ – ۵ ژوئیه ۲۰۲۱

ایسکرا: پیام های فعالین سیاسی رای ما سرنگونی – ژوئن ۲۰۲۱

📢 پیام های فعالین سیاسی رای ما سرنگونی شاهرخ نقدی. کیانوش کشتی آرا تهیه کننده: نسان نودینیان #رای_ما_سرنگونی_است. ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ 📢 پیام های فعالین سیاسی…

پیام های فعالین سیاسی ناصر کشکولی و مزدک فتحی – رای ما سرنگونی است – ۸ ژوئن ۲۰۲۱

📢 پیام های فعالین سیاسی ناصر کشکولی و مزدک فتحی: رای ما سرنگونی است. ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ – ۸ ژوئن ۲۰۲۱ (zamorano.edu)

ایسکرا (به زبان کردی): پیام های فعالین سیاسی علیه دستگیری های فعالین اجتماعی بپاخیزیم – ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 برنامه سوم. پیام های فعالین سیاسی علیه دستگیری…

ایسکرا:پیام های فعالین سیاسی علیه دستگیری های فعالین اجتماعی بپاخیزیم.۲۵ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 ایسکرا – به زبان کُردی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺پیام های فعالین سیاسی علیه دستگیری های فعالین اجتماعی…

بالای صفحه