Tag: گرانی نان

( به زبان تُرکی)همبستگی انسانی: اعدام ها، گرانی نان در زنجان و وضعیت زلزله زدگان خوی

۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۴ مه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: گرانى نان و توجیهات حکومت

۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۲ مهمان برنامه: محمد شکوهی تهیه و اجرا: جلیل جلیلی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

همبستی انسانی: هدفمند کردن یارانه ها و زندگی مردم! (به زبان ترکی)

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸ مه ۲۰۲۲ مهمان برنامه: محمد شکوهی تهیه و اجرا: جلیل جلیلی

همبستگی انسانی – به زبان ترکی: گرانی نان، کمبود آب و قطع برق با جلیل جلیلى – ۲۹ مه ۲۰۲۱

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺گرانی نان، کمبود آب و قطع برق 🎤 جلیل…

همبستگی انسانی (به زبان ترکی): گرانی نان یعنی کوچک شدن سفره اکثریت مردم – ایرج رضایی با جلیل جلیلی – ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰

نگاه روز: گرانی نان یعنی کوچک شدن سفره اکثریت مردم در ایران – ساناز سینائی با کاظم نیکخواه – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰

نگاه روز: فوری ترین مسایل روز در این برنامه روزانه، با طرح سئوالاتی کوتاه در مقابل مهمانان برنامه قرار می گیرد. اتفاقاتی که روزانه در جریان است مورد نقد قرار…

بالای صفحه