Tag: ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند

همبستگی انسانی: علیه دستمزدهای زیر خط فقر بپاخیزیم ( به زبان تُرکی)

۱۳ فروردین ۱۴۰۲ - ۲ آوریل ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: حاشیه نشینی، فقر و بی امکاناتی (به زبان ترکی)

١ شهریور ۱۴۰۱ - ۲٣ اوت ۲۰۲۲ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

کوتاه با خبر: دست خونبار حکومت؛ نامه ۳۰۰ متخصص ایرانی-‌‌ آمریکایی به بایدن – با شیرین شمس – ۸ آوریل ۲۰۲۱

🔴 کوتاه با خبر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺دست خونبار حکومت 🔺رئیس کمیسیون اروپا در دیدار با اردوغان بدون صندلی ماند 🔺احمد توکلی: ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر…

بالای صفحه