کمک مالی

تلویزیون کانال جدید صدای انسانیت، صدای حق طلبی، صدای آرمانهای انسانی اکثریت عظیم مردم و صدای اعتراض بحق آنها است. به تلویزیون کانال جدید کمک مالی کنید!

تلویزیون کانال جدید تلویزیون شما مردم است و از سال ۲۰۰۳ تا کنون با حمایت شما عزیزان پیش رفته است. به لطف شما کانال جدید به صدای انسایت و مدنیت، آزادی خواهی و برابری، به صدای امید مردم ایران برای آینده ای روشن تبدیل شده است. با حمایت و کمک های مالی شما این تلویزیون نقش مهمی در نجات جان محکومین به اعدام، لغو سنگسار، پیشرفت اعتراضات کارگری، توده ای کردن اعترض و تظاهرات به جمهوری اسلامی، دفاع از کودکان کار، دختران فراری، مهاجران افغان، زندانیان سیاسی، جوانان، و حنبش آزادیخواه و برابری طلب زنان در ایران داشته است.

ادامه کار این تریبون آزادی و برابری و انسانیت، مثل همیشه، به عهده شما انسان آزادیخواه است که قلبتان با بشریت و امید به یک دنیای بهتر می زند.

به تلویزیون کانال جدید کمک مالی کنید!

تماس مستقیم با کیان آذر مدیر تلویریون کانال جدید – تماس از طریق: واتس آپ – تلگرام و موبایل:  0046722807052

کمک مالی به تلویزیون کانال جدید به سادگی از طریق پی پال

علاوه بر پی پال کمک مالی خود را می توانید از طریق شماره حساب های زیر پرداخت کنید.

سوئد:
Sweden
Plus Girot: 639 60 60-3
account holder: IKK

آلمان:
Germany
M. Eli
Commerzbank
Kontonr: 727634800
BLZ: 60040071
IBAN: DE84600400710727634800
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX

هلند:
Bank: RABOBANK
Darande hesab: FVIVN
Shomare hesab: 15 13 50 248
Adres: EINDHOVEN
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248

شماره حساب انگلیس ویژه کمک از انگلیس و از هر کشور دیگر:
England
Account nr. 45477981
sort code: 60-24-23
account holder: WPI
branch: Wood Green
Bank: NatWest
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345477981
BIC: NWBK GB 2L

اگر سوالی دارید میتوانید با آدرس های زیر تماس بگیرید:

از اروپا:
آذر پویا: ۰۰۴۶۷۳۰۵۶۶۶۱۴
azar_poya@hotmail.com

سیامک بهاری: ۰۰۴۶۷٣۹۸۶۸۰۵١
siabahari@gmail.com

از آمریکای شمالی:
ستار نوریزاد ۰۰۱۲۱۴۵۴۹۶۲۷۱
sattarnorizad@yahoo.com

از کانادا:
بابک یزدی ۰۰۱۴۱۶۴۷۱۷۱۳۸
babakyazdi2@gmail.com

از ایران:
شهلا دانشفر ٠٠۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲
shahla.daneshfar2@gmail.com

بالای صفحه