دسته: سازمانده

سازمانده: سالگرد حزب و پیامها

۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲ دسامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: کاظم نیکخواه تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: گرامیداشت سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری

۴ آذر ۱۴۰۲ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: نسان نودینیان، محمد شکوهی تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: بحثی در مورد عضویت در حزب

۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۴ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: سیما بهاری تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده:کارزار حمایت از کارگران نفت

۶ آبان ۱۴۰۲ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: اصغر کریمی تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: در حمایت از اعتراضات کارگران نفت

۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: حمید تقوایی تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: درباره نشست ۵۷ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری

۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: اصغر کریمی تهیه و اجرا: شهلا دانشفر برنامه ای از کمیته سازمانده تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه