دسته: نگاه به چپ

نگاه به چپ: انقلاب زن زندگی آزادی، چپ و راست نماینده چه هستند؟

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ ، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ گفتگو و پرسش و پاسخ با مصطفی صابر و کیان آذر برنامه‌ای از سازمان جوانان کمونیست تهیه شده در تلویزیون کانال...

جنگ حماس و اسرائیل، جمهوری اسلامی و انقلاب زن زندگی آزادی

سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ، ۷ نوامبر ۲۰۲۳ گفتگو و پرسش و پاسخ با مصطفی صابر و کیان آذر برنامه‌ای از سازمان جوانان کمونیست تهیه شده در تلویزیون کانال...

آگهی نگاه به چپ: جنگ حماس و اسرائیل، جمهوری اسلامی و انقلاب زن زندگی آزادی

گفتگو و پرسش و پاسخ با: مصطفی صابر و کیان آذر در برنامه #نگاه_به_چپ . سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ، ۷ نوامبر ۲۰۲۳ ۶:۴۵ عصر اروپای مرکزی، ۹:۱۵ شب...

نگاه به چپ: سلطنت طلبان، آکسیون لندن و آزار جنسی به محمدرضا عالی پیام(هالو)

 سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ ، ۲۳ مه ۲۰۲۳ گفتگو و پرسش و پاسخ با مصطفی صابر و کیان آذر برنامه‌ای از سازمان جوانان کمونیست تهیه شده در تلویزیون...

نگاه به چپ: انقلاب زن زندگی آزادی، مجید توکلی و شکست راست

پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۰آوریل ۲۰۲۳ گفتگو و پرسش و پاسخ با مصطفی صابر و کیان آذر برنامه‌ای از سازمان جوانان کمونیست تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نگاه به چپ: نسل زِد و انقلاب زن زندگی آزادی

۲۴ فروردین ۱۴۰۲ ، ۱۳ آوریل ۲۰۲۳ گفتگو و پرسش و پاسخ با مصطفی صابر و کیان آذر برنامه‌ای از سازمان جوانان کمونیست تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نگاه به چپ: فیلم برادران لیلا و انقلاب زن زندگی آزادی

 پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ ، ۳۰ مارس ۲۰۲۳ گفتگو و پرسش و پاسخ با: مصطفی صابر و کیان آذر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نگاه به چپ: جک گلدستون، انقلاب زن زندگی آزادی و آینده آن

  شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱ مارس ۲۰۲۳ گفتگو و پرسش و پاسخ با: مصطفی صابر و کیان آذر برنامه ای از سازمان جوانان کمونیست تهیه شده در...

نگاه به چپ: منشور “مهسا” و انقلاب زن زندگی آزادی

 شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱ مارس ۲۰۲۳ گفتگو و پرسش و پاسخ با: مصطفی صابر و کیان آذر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه