دسته: همراه

همراه: سخنرانی حمید تقوایی در سمینار جنگ غزه و جنگ مردم ایران

-روز جهانی مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان در کلن تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال...

همراه: مبارزات کارگران شرکت نفت، آبان ادامه دارد!، روز جهانی منع خشونت علیه زنان

۲ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: بابک یزدی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون...

همراه: موضع حزب کمونیست کارگری ایران در ارتباط جنگ حماس و اسرائیل

۱۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: حمید تقوایی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون...

همراه: بازتاب اعتراضات کارگران شرکت نفت، قتل حکومتی آرمیتا گراوند و جنگ در غزه در تشکیلات خارج حزب

۱۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: بابک یزدی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون...

همراه: اعتراضات كارگران شركت نفت، معرفى بولتن زن زندگى آزادی، ياد آرمیتا گراوند

۱۲ آبان ۱۴۰۲ - ۳ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: شهلا دانشفر و امیر توکلی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه...

همراه: لغو شركت رژيم در نمايشگاه كتاب فرانكفورت، لغو كنسرت تتلو

۴ آبان ۱۴۰۲ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: نوید محمدی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون...

همراه: تبانی دولتها بر استمرار جنگی تحمیل شده بر مردم بیگناه

۲۸ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: اصغر کریمی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون...

همراه: تظاهراتهاي روز جهانى عليه اعدام، و در حمايت از پناهندگان

۲۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی تهیه و اجرا: صدف کورش نیا برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون...

همراه: بروز رسانی از کمپین لغو کنسرت تتلو در آلمان و دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام

۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۵ اکتبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: عطیه نیک نفس برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همراه: لغو كنسرت تتلو، بلوچستان تنها نیست!

۶ مهر ۱۴۰۲ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: ندا علائی، حسن صالحی برنامه ای از کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه