نگاه به چپ: موانع این دوره انقلاب زن زندگی آزادی و راهکارها برای پیشروی انقلاب

گردانند‌ه : مصطفی صابر - کیان آذر پنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ ،26 ژانویه ۲۰۲۳ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی (به زبان تُرکی)

۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه