پخش زنده: شانزده آذر ۱۴۰۲ بر بستر انقلاب زن زندگی آزادی

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۶ دسامبر ۲۰۲۳ شرکت‌کنندگان: مصطفی صابر، مهران حمیدی گرداننده: شیرین شمس مدیریت برنامه: کیان آذر همکار برنامه: میثم عتیق تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی: اعتراضات در صنعت نفت و چند خبر دیگر( به زبان تُرکی)

۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۶ دسامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نیم‌نگاه: مبارزات و بیانیه‌های دانشجویان دانشگاه‌های کل کشور در آستانه شانزده آذر ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۶ دسامبر ۲۰۲۳ گرداننده: میثم عتیق مدیریت برنامه: کیان آذر برنامه‌ای از سازمان جوانان کمونیست تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه