دسته: نگاه روز

ایسکرا: تفسیر خبر، راه پایان دادن به کولبری، سرنگونی حکومت اسلامی است

 ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: عبدل گلپریان برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نیم‌نگاه: بررسی آخرین تحولات در مدارس، دانشگاه‌ها و در جنبش رنگین‌کمانی‌ها

موضوعات این هفته: الف: اقدامات جمهوری اسلامی برای گسترش ابعاد سرکوب در مدارس ب: آخرین رویدادها و اعتراضات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف پ: بررسی نامه سرگشاده رنگین‌کمانی‌های افغانستانی خطاب به...

همبستگی انسانی: سالگرد اسرا پناهی، اخراج استادان و چند خبر دیگر( به زبان تُرکی)

۲۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: محمد شکوهی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه