دسته: رو در رو

رو در رو: هشت مارس؛ زنان و جنبش دادخواهی،با مرسده قائدی- ۹ مارس ۲۰۲۱

🔴 رو در رو برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺هشت مارس؛ زنان و جنبش دادخواهی،با مرسده قائدی 🎤 محمود احمدی ۱۹ اسفند ۱۳۹۹- ۹ مارس ۲۰۲۱ رو در رو رو…

رو در رو: جنبش آزادی زن قدرتمند در صحنه گفتگو با هنگامه قناعت زاده – ۲ مارس ۲۰۲۱

🔴 رو در رو برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺جنبش آزادی زن قدرتمند در صحنه گفتگو با هنگامه قناعت زاده 🎤 محمود احمدی ۱۲ اسفند ۱۳۹۹-۲ مارس ۲۰۲۱ رو…

رو در رو: بهنام محجوبی همسایه مرگ؛ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی -با زرتشت احمدی راغب – ۲۱ فوریه ۲۰۲۱

🔴 رو در رو برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺 بهنام محجوبی همسایه مرگ؛ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی – با زرتشت احمدی راغب 🎤 محمود احمدی ۳ اسفند…

رو در رو: دستگیری ها در کردستان و حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ – محمود احمدی با محمود صالحی – ۲ فوریه ۲۰۲۱

🔴 رو در رو برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺 دستگیری ها در کردستان و حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ – با محمود صالحی 🎤 محمود احمدی ۱۴ بهمن ۱۳۹۹…

رو در رو: جنبش کارگری در سالی که گذشت و نگاهی به اعتراضات هفت تپه – محمود احمدی با کامران ساختمانگر – ۸ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 رو در رو برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺جنبش کارگری در سالی که گذشت و نگاهی به اعتراضات هفت تپه،با کامران ساختمانگر 🎤 محمود احمدی ۱۹ دی ۱۳۹۹…

رو در رو: فرهاد سلمانپور در تماس از زندان بزرگ تهران از وضعیت نگران کننده خود می گوید – محمود احمدی – ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰

🔴 رو در رو برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺 فرهاد سلمانپور در تماس از زندان بزرگ تهران از وضعیت نگران کننده خود میگوید 🎤 محمود احمدی ۱۰ دی…

رو در رو: قاچاق مواد مخدر، ترور و آدم ربایی مخالفین در خارج از کشور – محمود احمدی با بهرام رحمانی – ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰

🔴 رو در رو برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺 قاچاق مواد مخدر، ترور و آدم ربایی مخالفین در خارج از کشور – با بهرام رحمانی 🎤 محمود احمدی…

رو در رو: سالگرد وحید صیادی نصیری گفتگو با الهه نصیری، و حکم زندان راحله راحمی پور – ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰

🔴 رو در رو برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺سالگرد وحید صیادی نصیری گفتگو با الهه نصیری. و حکم زندان راحله راحمی پور 🎤 محمود احمدی ۲۰ آذر ۱۳۹۹…

رو در رو: موقعیت کنونی جنبش کارگری و مصاف های پیش رو، با محمود صالحی-۳ دسامبر ۲۰۲۰

🔴 رو در رو برنامه ای در تلویزیون کانال جدید 🔺موقعیت کنونی جنبش کارگری و مصاف های پیش رو،با محمود صالحی 🎤 محمود احمدی ۱۳ آذر ۱۳۹۹ – ۳ دسامبر…

بالای صفحه