دسته: انجمن مارکس

گفتگو با حمید تقوایی: «حمله شیمیایی به مدارس، حمله بی حجابان به حکومت! نگاهی به روند انقلاب در اولین ماه ۱۴۰۲»

 ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گفتگو با حمید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تقوائی: انقلاب در آستانه سال نو، نگاهی به روند انقلاب زن زندگی آزادی و چشم انداز آن

گفتگو با حمید تقوائی جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷ مارس ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

انجمن مارکس: حرف آخر را خیابان می زند،نگاهی به روند انقلاب بدنبال برآمد ۲۷ بهمن و منشور ۲۰ تشکل

گفتگو با حمید تقوائی جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱- ۲۴ فوریه ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گفتگو با حمید تقوائی: دو انقلاب یک آرمان، بررسی انقلاب ۵۷ در پرتو انقلاب زن زندگی آزادی

۱۴ بهمن ۱۴۰۱ ، ۳ فوریه ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گفتگو با حمید تقوائی: چپ، راست و صف بندیهای تازه در انقلاب جاری

گفتگو با حمید تقوائی جمعه ۹ دی ۱۴۰۱ ، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید   ارائه بحث حمید تقوایی در برنامه با موضوع...

اتحاد صف انقلاب و ائتلاف اپوزیسیون

جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ، ۰۲ دسامبر ۲۰۲۲ گفتگو با حمید تقوایی گرداننده: شیرین شمس مدیریت برنامه: کیان آذر
بالای صفحه