دسته: اطلاعیه های حزب

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: جنبش دادخواهی را با تمام توان گسترش دهیم

آبان ۱۴۰۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اطلاعیه پایانی پلنوم ۵۷ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

مهر ۱۴۰۲ - اکتبر ۲۰۲۳ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: جنگ اسرائیل و نیروهای اسلامی، تماما جنگی علیه مردم است!

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲

فراخوان حزب کمونیست کارگری ایران در مورد تبلیغات فاشیستی علیه مهاجرین افغانستانی

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: هشتم مهر سالگرد جمعه خونین زاهدان، علیه نسل کشی جمهوری اسلامی به میدان آیید

مهر ۱۴۰۲
بالای صفحه