دسته: اکس مسلم

اکس مسلم: اهمیت ممنوعیت استفاده از حجاب و سایر نماد های مذهبی در مراکز عمومی چیست؟

۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱ دسامبر ۲۰۲۳ با حضور:عطیه نیک نفس - میلاد رسایی منش برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اکس مسلم: دیدار سپیده رشنو با توماج صالحی – برگزاری سمینار اسلام درآلمان

۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ با حضور: عطیه نیک نفس - میلاد رسایی منش برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اکس مسلم: به قدرت رسیدن راست افراطی در هلند با تکیه بر اسلام ستیزی

۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ با حضور: عطیه نیک نفس میلاد رسایی منش برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اکس مسلم: شعار «فلسطین را آزاد کنید.» در سال ۲۰۲۳ چه معنایی دارد؟

ضرورت اقدام و عمل به مناسب ۲۵ نوامبر٫ روز جهانی منع خشونت علیه زنان چیست؟ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ با حضور: عطیه نیک نفس میلاد رسایی منش برنامه...

اکس مسلم: نگاهی به صحبت های شرم آور بیژن عبدالکریمی

اکس مسلم: نگاهی به صحبت های شرم آور بیژن عبدالکریمی - به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان٫ حجاب خشونت علیه زنان است ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳...

اکس مسلم: نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی در سمینار به مناسبت سالگرد تصویب قانون لایسیته در پاریس شرکت می‌کند

۱۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ با حضور: عطیه نیک نفس میلاد رسایی منش برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اکس مسلم: صحبت های عجیب پدر روح الله عجمیان٫ لومپنیسم اسلامی به چه معناست؟

۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۶ نوامبر ۲۰۲۳ با حضور: عطیه نیک نفس - میلاد رسایی منش برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اکس مسلم: حماس نماینده مردم فلسطین نیست

۱۲ آبان ۱۴۰۲ - ۳ نوامبر ۲۰۲۳ با حضور:عطیه نیک نفس - میلاد رسایی منش برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اکس مسلم: حمله اسلامیست ها در داغستان به مسافران اسرائیلی جنگ در غزه جنبش اسلام سیاسی را وارد چه مختصاتی کرده است؟

۸ آبان ۱۴۰۲ - ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳ با حضور:عطیه نیک نفس - میلاد رسایی منش برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه