دسته: خط رفاه

خط رفاه: افزایش سن بازنشستگی و اعتراض بازنشستگان

۲ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: شهلا دانشفر مجری و تهیه کننده: حسن صالحی برنامه ای در تلویزیون کانال جدید

خط رفاه: اعتراضات پرستاران و مطالبات آنها

۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: شهلا دانشفر مجری و تهیه کننده: حسن صالحی برنامه ای در تلویزیون کانال جدید

خط رفاه: مبارزات کارگران نفت و حمایت از آنها

۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۹ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: شهلا دانشفر و اصغر کریمی مجری و تهیه کننده: حسن صالحی برنامه ای در تلویزیون کانال جدید

خط رفاه: تحرکات کارگری در تداوم انقلاب

۲۶ مهر ۱۴۰۲ - ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: شهلا دانشفر مجری و تهیه کننده: حسن صالحی برنامه ای در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه