دسته: پخش زنده

سخنرانی کیان آذر، دبیر سازمان جوانان کمونیست(سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری ایران)، ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس مدیریت برنامه: کیان آذر همکاران برنامه: میثم عتیق، مهزاد خرد، میلاد رسایی‌منش تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سخنرانی بابک یزدی، دبیر تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران، ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس مدیریت برنامه: کیان آذر همکاران برنامه: میثم عتیق، مهزاد خرد، میلاد رسایی‌منش تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سخنرانی کاظم نیکخواه، از طرف نهاد فری دم ناو، ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس مدیریت برنامه: کیان آذر همکاران برنامه: میثم عتیق، مهزاد خرد، میلاد رسایی‌منش تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سخنرانی اصغر کریمی، برپا کننده اولین کمپین حزب کمونیست کارگری ایران در حمایت از نفت در سال ۱۳۷۵، ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس مدیریت برنامه: کیان آذر همکاران برنامه: میثم عتیق، مهزاد خرد، میلاد رسایی‌منش تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سخنرانی شهلا دانشفر، هماهنگ کننده کمپین حمایت از کارگران نفت، ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس مدیریت برنامه: کیان آذر همکاران برنامه: میثم عتیق، مهزاد خرد، میلاد رسایی‌منش تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سخنرانی حمید تقوائی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران، ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس مدیریت برنامه: کیان آذر همکاران برنامه: میثم عتیق، مهزاد خرد، میلاد رسایی‌منش تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ویژه برنامه حزب کمونیست کارگری ایران در حمایت از کارگران نفت در تلویزیون کانال جدید

شرکت‌کنندگان: حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران شهلا دانشفر، هماهنگ کننده کمپین حمایت از کارگران نفت اصغر کریمی، برپا کننده اولین کمپین حزب کمونیست کارگری ایران در حمایت از...

پخش زنده: ویژه مراسم‌های سالگرد جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی و آبان ۹۸ – جمعه ۲۶ آبان ‍۱۴۰۲

موضوعات مورد بحث: الف: پوشش مراسم‌های سالگرد کشته‌شدگان آبان ۹۸ و آبان ۱۴۰۱ در روزهای پنجشنبه و جمعه ب: بررسی آخرین واکنش‌های خانواده‌های دادخواه و وضعیت آنها جمعه ۲۶ آبان...

(برنامه دوم) پخش زنده: ویژه مراسم‌های سالگرد جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی و سالروز آبان ۹۸

موضوعات مورد بحث: الف: پوشش مراسم‌های سالگرد کشته‌شدگان فراخوان سه روزه آبان ۱۴۰۱ ب: بررسی آخرین واکنش‌های خانواده‌های دادخواه و وضعیت آنها پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت‌کنندگان:...

برنامه اول پخش زنده: ویژه مراسم‌های سالگرد جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی و سالروز آبان ۹۸

موضوعات مورد بحث: الف: پوشش مراسم‌های سالگرد کشته‌شدگان فراخوان سه روزه آبان ۱۴۰۱ ب: بررسی آخرین واکنش‌ها خانواده‌های دادخواه و وضعیت آنها پ: صحنه‌های ماندگار؛ آنچه در اعتراضات ۲۴ آبان...
بالای صفحه