دسته: برای آزادی زندانیان سیاسی

برای آزادی زندانیان سیاسی: ۱۶ آذر روز دانشجو ‌و فضای خفقان و امنیتی در دانشگاهها

تاثیرات داروهای روانگران و‌ناشناس بر روی زندانیان سیاسی ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۴ دسامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: میلاد پور عیسی، خبرنگار و سعید خلیلی راد، روانکاو و فعال سیاسی اجرا...

برای آزادی زندانیان سیاسی: واکنش ها علیه اعدام مخفیانه میلاد زهره وند

۶ آذر ۱۴۰۲ - ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: حسن صالحی اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: اهمیت و نقش آبان ۹۸ در جنبش دادخواهی

۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: شیوا محبوبی اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: کمپین وریشه مرادی کجاست؟

۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: زینب بایزدی اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: اعتراض به سرکوب زنجیره ای دانشجویان و دانشگاهیان

۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

برای آزادی زندانیان سیاسی: حکم شلاق و‌حبس علیه معلمین

۱۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: محمد خاکساری اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: اعدام قاسم آبسته زندانی سیاسی

۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۶ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: نسرین نامدار پور اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون...

برای آزادی زندانیان سیاسی: فشار و‌ تهدید خانواده آرمیتا گراوند

۵ آبان ۱۴۰۲ - ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: سمیرا حقوقی اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

برای آزادی زندانیان سیاسی: حکم محاربه علیه پوران ناظمی و دیگر فعالین سیاسی

۱ آبان ۱۴۰۲ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده مهشید ناظمی اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...
بالای صفحه