دسته: پاسخ

پاسخ: درباره جنگ فاجعه آميز در خاورميانه

۲۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: حمید تقوایی مجری و تهیه کننده: حسن صالحی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

پاسخ: جمعه خونین زاهدان جنایت مرگبار حکومت

۴ مهر ۱۴۰۲ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: حمید تقوایی مجری و تهیه کننده: حسن صالحی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه