دسته: ایسکرا

ایسکرا: خبر های مهم و رویدادها

 ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۶ دسامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: مینا بهروزی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ایسکرا: تاثير حزب بر فعالين کارگری در اجتماع

 ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۴ دسامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: بهنام ابراهیم زاده تهیه و اجرا: مینا بهروزی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در...

ایسکرا: صدای کولبران  باشیم

 ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲ دسامبر ۲۰۲۳ با شرکت هژار علیپور تهیه و اجرا: جمیله میراکی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...

ایسکرا: اخبار هفته، درباره کشتن کولبران – اعتراضات معلمان در کردستان عراق

 ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱ دسامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: یدی محمودی وکاوه عمر تهیه و اجرا: نسان نودینیان برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده...

ایسکرا: تفسیر خبر، تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای کردستان ۹ آذر ۱۴۰۲ – ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳

 ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: عبدل گلپریان برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نه به تابو: ۲۵ نوامبر روز جهانی خشنونت علیه زنان

 ۸ آذر ۱۴۰۲ - ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ایسکرا: خبرهای مهم و رویدادها

 ۵ آذر ۱۴۰۲ - ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: مینا بهروزی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ایسکرا: وحشت رژیم از اعتراضات مردم و دست زدن به سرکوب و ارعاب

 ۴ آذر ۱۴۰۲ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: شیوا محبوبی تهیه و اجرا: مینا بهروزی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...

ایسکرا: اخبار هفته، اعتراضات پرستاران و کارگران نفت و بازنشستگان

 ۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: نسان نودینیان برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

ایسکرا: مراسمهای سالگرد جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و  ۱۴۰۱

 ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: نسان نودینیان تهیه و اجرا: مینا بهروزی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...
بالای صفحه