دسته: این هفته با حزب

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: فتوای خامنه ای در مورد واکسن، جنایتکارانه است – ۸ ژانویه ۲۰۲۱

🔴 اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺فتوای خامنه ای در مورد واکسن،جنایتکارانه است ۱۹ دی ۱۳۹۹-۸ ژانویه ۲۰۲۱

قرار در باره عضو گیری گسترده در ایران- ارائه توسط کیوان جاوید به پلنوم ۵۲ (نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران)

🔴 پلنوم ۵۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺قرار در باره عضو گیری گسترده در ایران- ارائه توسط کیوان جاوید به پلنوم ۵۲ (نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری…

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران به فعالین جنبش علیه اعدام-ارائه به نشست ۵۲ کمیته مرکزی

🔴 پلنوم ۵۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران به فعالین جنبش علیه اعدام-از طرف حسن صالحی به پلنوم ۵۲ ( نشست…

قرار در حمایت از انجمن خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی- اصغر کریمی – ارائه ( نشست ۵۲ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران)

🔴 پلنوم ۵۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 معرفی قرار در حمایت از انجمن خانواده های قربانیان پرواز پی اس ۷۵۲ – اصغر کریمی-ارائه بحث در پلنوم ۵۲…

قطعنامه جنبش سرنگونی در آستانه انقلاب – حمید تقوائی – ارائه بحث در پلنوم ۵۲ ( نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران)

🔴 پلنوم ۵۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 معرفی قطعنامه جنبش سرنگونی در آستانه انقلاب – حمید تقوائی -ارائه بحث در پلنوم ۵۲ ( نشست کمیته مرکزی حزب…

پلنوم ۵۲ حزب کمونیست کارگری ایران: گزارش اصغر کریمی، رئیس هیئت اجرایی حزب به پلنوم ۵۲ – ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰

🔴 پلنوم ۵۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 گزارش اصغر کریمی، رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران به پلنوم ۵۲ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ – ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰

پلنوم ۵۲: سمینار حمید تقوایی: درباره متد ما در برخورد به جنبش سرنگونی و جنبشهای اعتراضی – ۱۱ دسامبر۲۰۲۰

🔴 پلنوم ۵۲ حزب کمونیست کارگری ایران – تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 سمینار حمید تقوایی: درباره متد ما در برخورد به جنبش سرنگونی و جنبش های اعتراضی…

گزارش مصطفی صابر، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران به پلنوم ۵۲ – ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰

🔴 پلنوم ۵۲ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 گزارش مصطفی صابر، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران به پلنوم ۵۲ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ – ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰

سخنرانی افتتاحیه حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران در پلنوم ۵۲ (نشست کمیته مرکزی) ۱۱ دسامبر۲۰۲۰

🔴 پلنوم ۵۲ (نشست کمیته مرکزی) تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 سخنرانی افتتاحیه حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران در پلنوم ۵۲ (نشست کمیته مرکزی) ۲۱ آذر…

بالای صفحه