دسته: با هم ویژه افغانستان

باهم: طالبان و دیپلماسی جهانی؛ پیام‌ها و گزارش‌ها

۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲ دسامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: شعیب لعلی و نذیر رها تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

باهم: روز جهانی منع خشونت به زنان – گزارش‌ها و پیام‌ها

۴ آذر ۱۴۰۲ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: مونسه مبارز، فروغ آزادمنش، فرح مصطفوی و پریسا مبارز تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

باهم: رابطه طالبان و جمهوری اسلامی- وضعیت پناهندگان افغانستانی در پاکستان

۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عنایت دبستانی و زهره اختری تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

باهم: فاجعه انسانی، اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان و ایران – پیام‌ها و گزارش‌ها

۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۴ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: صفیه عارفی، پرویز اسفندیاری، محمد‌نعیم غیور تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

باهم: دفاع جهانی از حقوق زنان در افغانستان – وضعیت مهاجرین افغانستانی در پاکستان – پیام‌ها و گزارشات.

۶ آبان ۱۴۰۲ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: گلچهره یفتلی و مولوده توانا تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

باهم: علیه مهاجر ستیزی – دستگیری فعالین زن در افغانستان

۷ مهر ۱۴۰۲ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: فرحناز حیدری، تهمینه سالک و ویدا عمری تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

باهم- دفاع از رنگین‌کمانی‌ها در افغانستان، کتاب جسدی در بیابان

مهر ۱۴۰۲ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: مهره فبی و عزیز‌الله نهفته تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه