دسته: همبستگی

همبستگی: وضعیت امیر کهریزی در ترکیه

 ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عبدالله اسدی و خانم شهلا مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در...

همبستگی: پناهندگان ترکیه و دیپورتی‌های متعدد ماه‌های اخیر

۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۶ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: تن ناز لعلی برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: موقعیت و شرایط فدراسیون پناهندگی در سوئد

۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: انواع ویزای کانادا برای پناهندگان

۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: تن ناز لعلی برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: فراخوان کمک به پناهجویان و پناهندگان ترکیه

۳ تیر ۱۴۰۲ - ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: راه حل مهاجرت از طریق مهارت شغلی – پناهجویان ایرانی در ترکیه

۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ شرکت کننده: عبدالله اسدی مجری برنامه: تن ناز لعلی برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی: زن بودن در دولت جمهوری اسلامی

۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۴ مه ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عبدالله اسدی و خانم هاله مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون...

همبستگی: مشکلات پناهجویان و انتخابات ترکیه

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۶ مه ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عبدالله اسدی و آقای محسن مجری برنامه: ندا صدیق نواز برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون...

همبستگی: معضلات پناهندگان در کشور ترکیه

۲۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۶ آوریل ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عبدالله اسدی و خانم آرزو مجری برنامه: تن ناز لعی برنامه ای از فدراسیون پناهندگان سیاسی ایرانی تهیه شده در تلویزیون...
بالای صفحه