دسته: گفت و گو

گفت و گو: حزب کمونیست کارگری و عرصه‌های مختلف فعالیت

۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲ دسامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: نسان نودینیان  و رضا رشیدی تهیه و اجرا: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گفت و گو: جنگ حماس با اسرائیل، موقعیت جمهوری اسلامی

۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: محسن ابراهیمی تهیه و اجرا: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گفت و گو: آبان ادامه دارد

۲۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: پریسا پوینده و اصغر کریمی تهیه و اجرا: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

گفت و گو: پیامدهای خروج از تعهدات بین المللی

۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: محسن ابراهیمی و مصطفی صابر تهیه و اجرا: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه