دسته: نه به تابو

نه به تابو: فشار نهادهای امنیتی  بر خانواده های دادخواه

 ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۹ دسامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: مهشید ناظمی و هاجر مهرابی خواهر زندانی سیاسی محمود مهرابی تهیه و اجرا: ژینو ابراهیمی برنامه ای از نهاد نه به تابو...

نه به تابو: ۲۵ نوامبر روز جهانی خشنونت علیه زنان

 ۸ آذر ۱۴۰۲ - ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نه به تابو: مدارس دخترانه و تابوهای شکست خورده اسلامی(قسمت دوم)

 ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: اسد نودینیان، اوین مصطفی زاده و کانی کرم پور تهیه و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب...

نه به تابو: مدارس دخترانه و تابوهای شکست خورده اسلامی(قسمت اول)

 نه به تابو: مدارس دخترانه و تابوهای شکست خورده اسلامی(قسمت اول) ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: اسد نودینیان، اوین مصطفی زاده و کانی کرم پور...

نه به تابو: دانش آموزان دختر، بی حجابی و مدارس بدون معلم( قسمت اول)

 ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: هلاله طاهری و بهنام ابراهیم زاده تهیه و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه...

نه به تابو: دانش آموزان دختر، بی حجابی و مدارس بدون معلم( قسمت دوم)

 ۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: هلاله طاهری و بهنام ابراهیم زاده تهیه و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه...

نه به تابو: در اعتراض به قتل ارمیتا گراوند به خیابان بیائیم

 ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۶ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: مینا بهروزی تهیه و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...

نه به تابو: علیه زن کشی وسیعا اعتراض کنیم

 ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱ نوامبر ۲۰۲۳ تهیه و اجرا: عزیزه لطفی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نه به تابو: اعتراض وسیع و گسترده علیه زن کشی

 ۶ آبان ۱۴۰۲ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: مهین علیپور تهیه و اجرا: ژینو ابراهیمی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...

نه به تابو: وضعیت زنان وقتل های ناموسی

 ۲۸ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: کانی کرم‌پور تهیه و اجرا: ژینو ابراهیمی برنامه ای از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون...
بالای صفحه