برنامه های تلویزیون کانال جدید

گفت و گو:

مشخصا به عمق مسائل مطرح در جامعه می رود و جهان موجود را از نظر سیاسی و نظری برای بینندگان قابل لمس تر می کند و جواب به چرایی وضع موجود را می جوید. نابرابری چیست و از کجا می آید؛ عدالت چه مفهومی دارد؛ آزادیخواهی و انسان دوستی چه جایگاهی در تفکر کمونیسم کارگری و مشخصا حزب کمونیست کارگری دارد؛ رهایی قطعی و بی قید وشرط انسان چگونه تامین می شود و دمکراسی چیست و انتخابات پارلمانی و سیستم شورایی چه تفاوت های بنیادین با هم دارند؟ در برنامه گفت و گو جهان کاپیتالیستی از زاویه نقد سوسیالیستی به چالش کشیده می شود.

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

زمان پخش: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و یکشنبه ساعت 17:30 تا 18:00 بوقت ایران

میزگرد:

از زاویه و دید مردمی که برای رهایی از چنگال حکومت اسلامی مبارزه می کنند، پرسش هایی مطرح است که انتظار دارند نیروهای اپوزیسیون جواب بدهند. حزب کمونیست کارگری بعنوان رادیکال ترین، انقلابی ترین و سازش ناپذیر ترین بخش اپوزیسیون سرنگونی طلب، از زاویه و جهت سوسیالیستی به پرسش ها پاسخ میدهد تا راه را برای مبارزه عمیق تر هموار کند تا از این منظر مقابله متشکل و انسانگرایانه مردم علیه حکومت اسلامی هموار تر شود. موضوعات داغ سیاسی در میزگرد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و هدف میزگرد یافتن پاسخ است.

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

زمان پخش: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و یکشنبه ساعت 17:30 تا 18:00 بوقت ایران

کوتاه با خبر

روزانه شاهد دهها اتفاق سیاسی مهم هستیم که مردم به آنها فکر می کنند یا واکنش نشان میدهند. رسانه ها و احزاب مختلف بسته به گرایش و تعلق سیاسی – طبقاتی معینی، با  تفسیر و تحلیل دلخواه خود تلاش می کنند مهر خود را بر خبرها بکوبند و مردم  را تحت تاثیر فکری-سیاسی قرار دهند. این برنامه پشت خبرها را می بیند و  حقیقت را از ورای ظاهر آن  آشکار می کند. «کوتاه با خبر» درپس هر اتفاق، منافع مردم را می جوید و حقیقت انسانی را به اطلاع عموم می رساند و راه مبارزه متشکل را روشن می کند.  پوشش و تفسیر خبر از اهداف اعلام شده این برنامه است.

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

نگاه روز:

فوری ترین مسایل روز در این برنامه روزانه، با طرح سئوالاتی کوتاه در مقابل مهمانان برنامه قرار می گیرد. اتفاقاتی که روزانه در جریان است مورد نقد قرار می گیرد و سیاست و مواضع دولت ها به چالش کشیده می شود. نگاه روز از زاویه فعالین یک حزب سیاسی فورا به جنگ آرا و نظرات و تصمیم های سیاسی و عملکرد دولت ها می رود تا مردم و فعالین جنبش های اعتراضی فورا به سرراست ترین جواب انقلابی و انسانی دسترسی داشته باشند. فوریت در پاسخ دادن ویژگی نگاه روز است. نقد و افشای جمهوری اسلامی اولویت اصلی این برنامه است.

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

زمان پخش: هر روز هفته ساعت 18:30 تا 19:00 بوقت ایران

خط رفاه

خط رفاه، برنامه ای برای تسهیل امر مبارزه جنبش کارگری و مزدبگیران در ایران علیه کلیت حکومت اسلامی است. حکومتی که جامعه را چندین برابر زیر خط فقر اسیر کرده است. خط رفاه  تلاش می کند موانع فکری و سیاسی را از پیش پای فعالین و رهبران جنبش کارگری و دیگر مزدبیگران بردارد و آنها را متحد تر و همبسته تر کند. همچنین خانواده های کارگری را بیش از گذشته دخیل مبارزه کند و وسیع ترین حمایت های مردمی  را از این مبارزات سازمان دهد. خط رفاه نه تنها در برابر خط فقر قرار می گیرد، که راه واژگونی از این جهنم سرمایه داران اسلامی و ایجاد جامعه ای بر اساس آزادی، برابری و  پایان دادن به بردگی مزدی را نیز روشن می کند.

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کارگران و یک دنیای بهتر: 

برنامه کارگران و یک دنیای بهتر، برنامه ای با قدمت بیش از ده سال عمر است.

برنامه کارگران و یک  دنیای بهتر صدای اعتراض کارگران و نود و نه درصدی های جامعه است. این برنامه  تلاش دارد که  با جلوی چشم گذاشتن تجارب و درسهای اعتراضات بخش های مختلف طبقه کارگر ، پیشروی های جنبش کارگری را به سکوی پرشی برای برداشتن گامهای بیشتری به جلو تبدیل کند.

برنامه کارگران و یک دنیای بهتر صدای اعتراض کارگری است که به زندگی زیر خط فقر اعتراض دارد، به  تبعیض و نابرابری و حقوقهای نجومی اعتراض دارد، در برابر بساط دزدی و چپاولگر حاکم ایستاده است و  خواستش داشتن یک زندگی انسانی و پر از رفاه و شادی است.

برنامه  کارگران و یک دنیای بهتر صدای اعتراض کارگری است که در برابر توحش سرمایه داری حاکم آلترناتیو شورایی را مقابل کل جامعه میگذارد و با اعتراضش به این بربریت، خواستهای اعتراضی کل جامعه را نمایندگی میکند.

برنامه کارگران و یک دنیای بهتر بر روی وسیعترین آزادی ها، از  جمله آزادی بیانی، عقیده، حق تجمع، حق اعتصاب، حق تحزب و… تاکید کرده و یک کارزار مهم آن اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات است . به این اعتبار برنامه کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now)  و صدای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

برنامه کارگران و یک دنیای بهتر  تلاش دارد صدای اعتراض کارگران و مردم ایران در سطح جهان باشد و بر اخراج جمهوری اسلامی از تمامی مراجع بین المللی از جملع سازمان جهانی کار تلاش میکند و این کارزار را با قدرت به جلو میبرد.

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

تهیه و اجرا: شهلا دانشفر 

همراه

این برنامه ای از کمیته خارج حزب کمونیست کارگری ایران است که اعتراضات، رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانیان خارج کشور، فعالیت‌های اعضا و کادرها و واحدهای حزب کمونیست کارگری ایران،‌ تلاش برای جلب حمایت تشکل‌های کارگری و نهادهای مترقی، مبارزات برای دفاع از حقوق پناهندگان و جنبش‌های ضد راسیستی، دفاع از جنبش رنگین‌کمانی‌‌ها، مقابله با اسلام سیاسی و دیگر جنبش های اعتراضی مورد حمایت حزب را منعکس می کند. این برنامه همچنین فعالیت های چهره‌ها و فعالین ایرانی، شخصیت‌ها و چهره‌‌های سیاسی و مترقی و آزادی‌خواه در خارج کشور را نیز گزارش می دهد.

تهیه کننده: کمیته خارج حزب کمونیست کارگری ایران

تهیه شده در: تلویزیون کانال جدید

خبرنگار و ادیتور: سیامک زارع

اکس مسلم 

برنامه تلویزیونی اکس مسلم با روی‌کردی سیاسی، با اسلامیسم و ارتجاع مذهبی مبارزه فعال و مستمر میکند. برنامه های هفتگی ما با تمرکز بر اخبار مهم مرتبط با جنبش خردگرایان، ضد دین ها و اکس مسلم ها، به نقد و تحلیل مسائل روز میپردازد. هدف برنامه های تلویزیونی اکس مسلم، مبارزه سیاسی و فکری با جنبش اسلام سیاسی و عقاید واپسگرای مذهبی است. ما تلاش داریم تریبون انسانهای آزاد اندیش باشیم. تمرکز اصلی فعالیت تلویزیونی ما مبارزه با جمهوری اسلامی است. آزادی بیان و اندیشه و نقد بی امان ارتجاع مذهبی از دیگر اهداف ما است.

تهیه کننده: سازمان اکس مسلم اسکاندیناوی    صفحه فارسی 
تهیه و اجرا: میلاد رسایی منش، نسترن گودرزی، حامد جمالی

تماس: اینستگرام     تویتر     فیسبوک     تلگرام     یوتیوب 

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

زمان پخش: یکشنبه ها ساعت 19:00 تا 20:00 بوقت ایران

کودکان مقدمند:

هدف، دفاع و پاسداری از مدرن ترین، آزاداندیش ترین و مرفه ترین دستاوردهای بشری برای همه کودکان است. کودکان نمی توانند از حقوق حقه و انسانی خود مستقلا در ابعاد وسیع اجتماعی دفاع کنند. این امر به بزرگسالان سپرده می شود. نهاد کودکان مقدمند همچون یک دیده بان در رابطه با وضعیت کودکان در مقیاس جهانى عمل می‌کند تا بتواند افکار عمومى را نسبت به آنچه که بر کودکان میگذرد هوشیار و فعال سازد. حق کودک بر هر ملاحظه و منفعت ملى، نژادى، اقتصادى، سیاسى، ایدئولوژیک و مذهبى ارجح است. حقوق کودکان جهان شمول است. تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگى به عهده دولت است. برنامه تلویزیونی کودکان مقدمند در خدمت این اهداف است.

تهیه کننده: نهاد کودکان مقدمند

اجرا: سیامک بهاری

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

برای آزادی زندانیان سیاسی  

برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی برنامه ای است از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. این برنامه بیش از ده سال قدمت دارد و اخبار، مسائل، راه کارها و ابعاد مختلف جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.    این برنامه صدای زندانیان سیاسی، خانواده های زندانیان و جانباختگان، جنبش دادخواهی و همچنین منعکس کننده تلاشهای کمیته و سایر فعالین جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی میباشد.  

برنامه ها عموما شامل مواد زیر میباشد: مصاحبه ، اخبار زندانیان سیاسی، گزارش های ویژه ، موضوعات برجسته در میدیای اجتماعی، و کلیپهای ویدئویی مربوط به زندانیان سیاسی    

تهیه و اجرا: سهیلا دالوند

فنی: صدف کورش نیا  

تیم تهیه گزارش و اخبار: زهرا لطفی، نگار نادری، باهره یزدانپناه، عطیه نیک نفس، مهسا رستگار، آسو اسدی    

سایت کمیته:   www.cfppi.org صفحه فیسبوک:  https://www.facebook.com/IranZendaniSiasi/ اینستگرام: https://www.instagram.com/cfppi/ تویتر: https://twitter.com/IranCfppi  

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید    

زمان پخش: دوشنبه ها ساعت 19:30 تا 20:00 بوقت ایران  

روانشناسی برای همه

«روانشناسی برای همه» برنامه ای از دکتر میترا بابک، روانکاو و روانشناس آوانگارد. این برنامه دست به ریشه می برد و مشکلات روحی و روانپریشی، دلهره ها و اضطرابات را مورد بررسی قرار میدهد. در این برنامه دکتر بابک مناسبات و اخلاقیات حاکم و تابو ها را نقد می کند و امکان میدهد تا مراجعه کننده با آمادگی بیشتری با مشکلات روحی به مقابله بپردازد. این برنامه با همکاری سیما بهاری تهیه می شود.

تهیه کننده: دکتر میترا بابک – https://www.mitrababak.com/

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

زمان پخش: سه شنبه ها ساعت 19:00 به وقت ایران

ایسکرا

برنامه تلویزیونی ایسکرا  به منظور پوشش خبری ــ تحلیلی و سیاسی، مهمترین مسائل در کردستان تهیه میشود.  برنامه های ایسکرا روزانه به مدت ٣٠ دقیقه است. ایسکرا  با تمرکز بر اخبار مهم کردستان و سراسری در ایران، عراق و ترکیه به  تحلیل مسائل سیاسی ــ اجتماعی میپردازد. هدف برنامه های تلویزیونی ایسکرا سازماندهی اجتماعی مردم در کردستان، نقد احزاب ناسیونالیستی و اسلام سیاسی تقویت و هدایت مبارزات توده ای مردم برای نابودی حکومت اسلامی است.

تهیه کننده: کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

تهیه و اجرا: سحر باباسلجی، عزیزه لطفی، رحیم یزدانپرست، یدی محمودی و نسان نودینیان

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

زمان پخش: هر روز هفته،18:00 تا 18:30 بوقت ایران

با هم – ویژه افغانستان 

برنامه “باهم” تلاش دارد تا با انعکاس تبعیض‌ها، نابرابری و محرومیت از حق شهروندی میلیونها مهاجرین افغانستانی در ایران، تبلیغات سیستماتیکِ نژادپرستانه و ‌آشکارا راسیستی و قوانین تبعیض‌‌امیز و نابرابری علیه مهاجرین افغان را افشا کند.

“با هم” می‌خواهد مردم ایران و مهاجرین افغانستانی را علیه این رفتار ضد انسانی حکومت اسلامی متحد کند. حق شهروندی را برای همه مهاجرین به حق مسلم آنها بدل کند. “با هم” صدای مهاجرین بی پناه افغانستانی در ایران است! زبان گویای دردهای بیشمار زنان، کودکان و همه مردم شریفی است که از بد حادثه به جمهوری اسلامی پناه‌ آورده‌اند.

تهیه کننده: سیامک بهاری

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

زمان پخش: دوشنبه ها 21:30 تا 22:00 بوقت ایران – تکرار: جمعه ها 22:30 تا 23:00 بوقت ایران

رو در رو 

رو در رو صدای فعالین جنبش های اجتماعی و اعتراضی در داخل ایران است که تلاش میکند از طریق مصاحبه با فعالین جنبش کارگری؛جنبش معلمان و بازنشستگان؛ جوانان و زنان ؛زندانیان سیاسی و خانواده هایشان؛ و جنبش دادخواهی مسائل و معضلات این جنبش‌ها و راههای پیشروی آنان را در مبارزه بر علیه رژیم اسلامی در جلوی دید بینندگان و شنوندگانش قرار می دهد.  

تهیه و اجرا: محمود احمدی    تلگرام: @Ahmadi_Mahmood  

کادر فنی: حامد جمالی  

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید  

زمان پخش: پنجشنبه و شنبه ها 20:00 تا 20:30 بوقت ایران  

نه به اعدام:  

نه به اعدام به جنگ یک حکومت انسان کش میرود. اعدام را یک اقدام سازمان یافته دولتی می بیند که هدفش از اعدام برقراری عدالت نیست. حتی تنبیه هم نیست، قصد انتقام گرفتن از قاتل را هم ندارد. هدف حکومت مستقیما مرعوب کردن مردم است. به این دلیل برنامه تلویزیون «نه به اعدام» با این حکم و قانون عصر جاهلیت به مبارزه بر می خیزد. با همین برنامه سراغ مدافعین علیه اعدام می رود، روشنگری می کند و نیروی اجتماعی علیه اعدام سازمان میدهد و با دعوت از فعالین علیه اعدام همزمان از نظر فکری، فرهنگی و سیاسی، جنبش علیه اعدام را تقویت می کند.   تهیه کننده: کمیته بین المللی علیه اعدام  

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید  

زمان پخش: جمعه ها 20:30 تا 21:00 بوقت ایران

پاسخ   

در برنامه تلویزیونی پاسخ، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران، حمید تقوایی با خلیل کیوان، مجری برنامه، گفت‌وگو می‌کند و به پرسش های وی پاسخ می‌دهد. برنامه پاسخ به موضوعات بحث انگیز سیاسی و نظری، مسائل حاد و گره ای که در فضای جامعه و فعالین سیاسی اجتماعی جریان دارد، میپردازد.  

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید    

همبستگی انسانی

“همبستگى انسانى” برنامه تلویزیونى کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگرى ایران به زبان ترکی است.در این برنامه‌ در مورد مسائل متنوع اجتماعى و سیاسى بحث و گفتگو میشود.اهداف اصلی این برنامه عبارت است از:
روشنگرى در مورد علل مشکلات عمومى مردم و راه هاى پایان دادن به آنها!
تقویت صف مبارزه انقلابی علیه جمهوری اسلامی!
مبارزه علیه هر شکلى از ستم ملى، و مشخصاً ستم زبانى که بر مردم ترک زبان اعمال میشود!
خنثى کردن تلاشهاى عوامل جمهورى اسلامى و ناسیونالیستها برای تفرقه انداختن میان مردمى که درد مشترک، دشمن مشترک و مبارزه مشترک دارند!

صفحه فیسبوک کمیته آدربایجان حزب کمونیست کارگری ایران: https://www.facebook.com/komite.azarbayjan.wpi/

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

زمان پخش: هر روز ساعت 18:30 تا 18:45 به وقت ایران


برنامه های دیگر از کانال جدید:


30 دقیقه

گفت و
گو

انسان و
طبیعت

ایسکرا (زبان
کردی)

نگاه به چپ

خاوران

رو در رو

برای آزادی زندانیان سیاسی

سازمانده

علیه تبعیض

میز گرد

نان و گل سرخ

نگاه روز

همبستگی

پرسش

پیامها

کودکان مقدمند

کارگران و یک
دنیای بهتر


حق زن


یک دنیای بهتر

نه به اعدام

با مینا احدی

پخش زنده

این هفته با حزب

ما و فعالین

نیم نگاه

کنگره ۱۰

جوانان
  
بالای صفحه