میزگرد: عراق: نبرد برای یک زندگی بهتر – با نسان نودینیان و عبدل گلپریان – ۸ مه ۲۰۲۰

میزگرد:

از زاویه و دید مردمی که برای رهایی از چنگال حکومت اسلامی مبارزه می کنند، پرسش هایی مطرح است که انتظار دارند نیروهای اپوزیسیون جواب بدهندحزب کمونیست کارگری بعنوان رادیکال ترین، انقلابی ترین و سازش ناپذیر ترین بخش اپوزیسیون سرنگونی طلب، از زاویه و جهت سوسیالیستی به پرسش ها پاسخ میدهد تا راه را برای مبارزه عمیق تر هموار کند تا از این منظر مقابله متشکل و انسانگرایانه مردم علیه حکومت اسلامی هموار تر شودموضوعات داغ سیاسی در میزگرد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و هدف میزگرد یافتن پاسخ است.

زمان پخش: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و یکشنبه ساعت 17:30 تا 18:00 بوقت ایران

بالای صفحه