کودکان مقدمند: فضای مجازی در آموزش و پرورش پولی و کالایی – ۱۲ مه ۲۰۲۰

در این برنامه کودکان مقدمند، به سه موضوع پرداخته می شود:
انتخاب محمد حبیبی، معلم زندانی، بعنوان معلم نمونه از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان.
محکوم کردن سربه‌نیست کردن و‌کشتن معلم هنرمند هادی یزدانی.
بررسی اپلیکیشن شاد در آموزش و‌ پروش تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران.
تهیه کننده: کودکان مقدمند
تهیه و اجرا: سیامک بهاری
کادر فنی: حسین خدایی فر

بالای صفحه