کلیپ روز: قبض های آب و برق و گاز را نپردازید – اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران – ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه