اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: پنج هزار کارگر اعتصابی هفت تپه از شما حمایت می خواهند – ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه