رویدادها: چرا کارزار «من وکالت میدهم» در جهت و منافع انقلاب برای زن زندگی آزادی نیست؟

thumbnail

سه شنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳
شرکت کننده: اصغر کریمی
گرداننده: میثم عتیق
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه